Hraničářův učeň 2016: Ve dvojím ohni

Nad Araluenem se opět stahují mračna... Z jižního pobřeží přicházejí zprávy o lodi z dálné Aridy. Ano, toto spojenectví před dlouhými lety existovalo, avšak časem zapadlo prachem a čas míjel rok za rokem. Spojení s Aridou už není tak aktuální jako před mnoha lety a dokonce ani nejsou zprávy o momentálním vládnoucím rodu. Očekávejme tedy i neočekávané, co kdyby ta loď nebyla poslední...

Ariďané však nejsou jedinou hrozbou. Právě přichází období, kdy končí zima i v piktských severních zemích a kmeny Piktů sestupují z hor do údolí a připravují se na každoroční plenění araluenských provincií při severní hranici. Bohatá úroda pramenící z místních úrodných nížin je až příliš lákavá kořist těchto barbarů.

Situace je tedy nanejvýš naléhavá a i když očekáváme podporu od našich dlouholetých skandijských spojenců, araluenské království bude potřebovat každého schopného bojovníka až se ocitne ve dvojím ohni...

 

 

kdy: 17. - 19. 6. 2016

kde: Křídla

cena: 
- 120,- Kč | v ceně je zahrnuta sobotní večeře (viz. informace)
- 180,- Kč | v ceně je zahrnuta sobotní snídaně, oběd, večeře a nedělní snídaně (tato možnost platí pouze pro členy 25. Přední hlídky)

Členové 25. Přední hlídky mají automaticky cenu 180,- Kč s kompletním jídlem. Pokud by byla nějaká změna, uveďte to v přihlášce v doplňujících informacích.

věkový limit: od 8 do 99 let

 

Další případné informace budou doplněny.

Hraničářův učeň 2016

Přihláška

vyberte, kterou stranu budete reprezentovat

Pokud chcete přihlásit více účastníků, použijte formulář vícekrát.

Pokud přihlašujete organizovanou skupinu, vyplňte údaje zodpovědné či pověřené osoby a zbytek účastníků přihlašte pomocí hromadné přihlášky v přiloženém souboru.

Zodpovědná či pověřená osoba musí být plnoletá.

pokud patříte k nějaké organizaci, uveďte její název
zadávejte včetně lomítka
adresa / psč / město
na plnoletého účastníka | na rodiče či zákonné zástupce | na zodpovědnou či pověřenou osobu
na účastníka
na plnoletého účastníka | na rodiče či zákonné zástupce | na zodpovědnou či pověřenou osobu
na účastníka
zdravotní omezení / zvláštnosti / oznámení vedoucím
doplňte jméno toho, kdo vyplnil tuto přihlášku (plnoletý účastník, rodič či zákonný zástupce | zodpovědná či pověřená osoba)
Souhlasím s podmínkami pro účast na akci. Zaplatím poplatek, souhlasím se zveřejněním pořízených foto a video záznamů a souhlasím s použitím případného přebytku finančních prostředků ve prospěch sdružení. Royal Rangers v ČR se zavazuje, že výše uvedené osobní údaje budou uloženy na bezpečném místě, budou využity pouze pro potřeby naší organizace a Ministerstva školství ČR v souvislosti s konáním akce ve smyslu zákona 101/2001 Sb.