Vikingové

Až do letošního roku 793 ve skandinávských zemích vládl klid a mír. Obyvatelstvo se rozrůstalo a zemědělství kvetlo. Nyní však orná půda došla a lid se z tohoto důvodu začíná bouřit.

Ke králi Thornvaldovi Eriksonovi se dostaly zprávy o úrodných zemích na západě a jihu. Svolává proto jarly z celé své země, aby společně vyrazili na nájezdy za bohatstvím, slávou a hlavně získáním nových úrodných území.

 

 

kdy: 31. 7. - 13. 8. 2016

kde: Křídla

cena: 2500,- Kč (cena platí při platbě do konce května)

věkový limit: 7 - 15 let

 

Vše důležité v přiloženém souboru. Další případné informace budou doplněny.

Vikingové - oficiální plakát

Přihláška

Pokud chcete přihlásit více účastníků, použijte formulář vícekrát.

zadávejte včetně lomítka
adresa / psč / město
na rodiče či zákonné zástupce
na rodiče či zákonné zástupce
na účastníka
zdravotní omezení / zvláštnosti / oznámení vedoucím
doplňte jméno toho, kdo vyplnil tuto přihlášku (rodič či zákonný zástupce)
Souhlasím s podmínkami pro účast na akci. Zaplatím poplatek, souhlasím se zveřejněním pořízených foto a video záznamů a souhlasím s použitím případného přebytku finančních prostředků ve prospěch sdružení. Royal Rangers v ČR se zavazuje, že výše uvedené osobní údaje budou uloženy na bezpečném místě, budou využity pouze pro potřeby naší organizace a Ministerstva školství ČR v souvislosti s konáním akce ve smyslu zákona 101/2001 Sb.